Konsultacja z oceną jakości ruchu na sali

250,00 

 • Wywiad na podstawie kwestionariusza treningowego
 • Panel 7 testów sprawdzających ogólną jakość ruchu (Functional Movement Screen)
 • Podstawowe testy szczegółowe określające zakresy ruchu
 • Zaawansowane testy szczegółowe określające zakresy ruchu
 • Podstawowe testy szczegółowe określające stabilność głównych stawów
 • Zaawansowane testy szczegółowe określające stabilność głównych stawów
 • Podsumowanie w formacie PDF zawierające:
  • Określenie deficytów motorycznych i wyszczególnienie ich w podsumowaniu
  • Ogólne wskazówki dotyczące treningu
 • Godzinne spotkanie na sali podczas, które prowadzę Twoją ocenę i omawiam wyniki