Konsultacja z oceną jakości ruchu online

150,00 

  • Wywiad na podstawie kwestionariusza treningowego
  • Panel 7 testów sprawdzających ogólną jakość ruchu (Functional Movement Screen)
  • Podstawowe testy szczegółowe określające zakresy ruchu
  • Podstawowe testy szczegółowe określające stabilność głównych stawów
  • Podsumowanie w formacie PD zawierające:
    • Określenie deficytów motorycznych i wyszczególnienie ich w podsumowaniu
    • Ogólne wskazówki dotyczące treningu
  • Wideo rozmowa online z omówieniem oceny – 30min