Punktem wyjścia do bez-kontuzyjnego życia i treningu jest piramida sprawności fizycznej. Jest to koncepcja, która porządkuje trening i w moim doświadczeniu najczęściej jest odpowiedzią na zdecydowaną większość pytań związanych z planowaniem treningu i przełamywaniem okresów plateau. Prawa fizyki...

czytaj dalej